Nasza działalność rozpoczęta w 1991 roku dobiegła kresu.

Uprzejmie informuję, że w dniu 30.04.2022r. zakończyłem działalność gospodarczą.

Dziękuję wszystkim za zaufanie jakim nas obdarzyliście.