Podpis elektroniczny

Od 21 lipca 2008 roku dozwolona jest tylko forma podpisu elektronicznego. Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczne rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych mogą korzystać WYŁĄCZNIE z certyfikatów kwalifikowanych.

Na potrzeby obsługi podpisu elektronicznego, oferujemy następujące usługi:

Cennik >>>
Dodatkowo otrzymają Państwo najlepszą obecnie pod względem funkcjonalności aplikację do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych, dzięki czemu uzyskają Państwo dostęp do pełnej gamy zastosowań podpisu elektronicznego.

Najnowsza wersja programu Płatnik >>>

zapewnia pełną obsługę certyfikatów kwalifikowanych

Konstrukcja podpisu elektronicznego wykorzystuje technikę szyfrowania z kluczem publicznym. Podstawą działania szyfrów z kluczem publicznym są dwa klucze: klucz prywatny oraz klucz publiczny. Tak jak wskazują przyjęte zwyczajowo nazwy kluczy, klucz publiczny jest udostępniany wszystkim osobom, z którymi kontaktuje się dana osoba, zaś klucz prywatny, dla zachowania bezpieczeństwa systemu, musi pozostać pod wyłączną kontrolą jego właściciela.
Istotną własnością wymienionych kluczy jest to, iż praktycznie niemożliwe jest odgadnięcie klucza prywatnego na podstawie znajomości klucza publicznego. Własność ta gwarantuje, iż podpisany dokument, który został poprawnie zweryfikowany kluczem publicznym mógł być stworzony tylko przez posiadacza klucza prywatnego. Podpis elektroniczny jest wykorzystywany, między innymi, do zabezpieczania transakcji przesyłanych w ramach systemu elektronicznych zleceń do banku.

"Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny." Art. 3 Ustawy o podpisie elektronicznym.*

Podstawowe własności podpisu elektronicznego:

- Unikalność - każdy elektroniczny dokument posiada unikalny podpis cyfrowy ściśle z nim związany. - Integralność - jakakolwiek zmiana dokumentu podpisanego cyfrowo zostanie natychmiast wykryta w momencie weryfikacji podpisu. - Niezaprzeczalność - tylko osoba posiadająca klucz prywatny korespondujący z kluczem publicznym wykorzystanym do weryfikacji podpisu mogła wygenerować podpis pod dokumentem. Podpis elektroniczny, często traktowany jako odpowiednik odręcznego podpisu złożonego pod dokumentem papierowym, tak naprawdę zapewnia znacznie więcej. W przypadku dokumentu papierowego nawet po złożeniu pod nim podpisu możliwe jest dokonanie zmian, dla których niemożliwe będzie wskazanie czy zostały naniesione przed czy po złożeniu podpisu. Podpis cyfrowy całkowicie wyklucza tego typu manipulacje dokonywane na dokumentach elektronicznych. Dodatkowo unikalność podpisu cyfrowego gwarantuje, iż nie zostanie on dołączony do innej wiadomości, co może mieć miejsce w przypadku podpisu złożonego "na papierze".

Bardzo istotną rzeczą, dla zapewnienia wiarygodności podpisu cyfrowego, jest wykorzystanie właściwego klucza publicznego nadawcy wiadomości. Nawet jeżeli klucz publiczny jest dołączony do wiadomości lub też był przesłany drogą elektroniczną, osoba wykorzystująca klucz publiczny do weryfikacji podpisu, nie ma pewności czy rzeczywiście jego właścicielem jest nadawca wiadomości. Potwierdzenie przynależności klucza publicznego do danej osoby zapewniają certyfikaty klucza publicznego.
"Certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby." Art. 3 Ustawy o podpisie elektronicznym.* Certyfikat jest to plik, podpisany cyfrowo przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który zawiera dane o właścicielu certyfikatu, jego klucz publiczny oraz informacje, kto wystawił ten certyfikat, a tym samym poświadcza prawdziwość zawartych w nim danych. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne przed wydaniem certyfikatu jest zobowiązany do rzetelnego zweryfikowania tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie certyfikatu oraz do sprawdzenia czy posiada ona klucz prywatny komplementarny do przedstawionego do certyfikacji klucza publicznego. Tylko wówczas certyfikat klucza publicznego, wydany przez zaufany podmiot, może pełnić rolę elektronicznego dowodu tożsamości. Zastosowanie takich certyfikatów klucza publicznego w znaczący sposób wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacji w sieciach teleinformatycznych. Wykorzystanie do weryfikowania podpisu cyfrowego klucza zawartego w certyfikacie danej osoby daje odbiorcy pewność w przypadku pozytywnej weryfikacji podpisu, że za otrzymaną wiadomością kryje się konkretna, wskazana w certyfikacie osoba. To pozwala na zrównanie, przy spełnieniu wymienionych w Ustawie o podpisie elektronicznym warunków, podpisu odręcznego z elektronicznym.

"Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej." Art. 5 Ustawy o podpisie elektronicznym.*

*Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2001 r. nr 130, poz. 1450

Podpis dla ZUS
Bezpieczny podpis elektroniczny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna Zmianę wprowadziła ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. (art. 40 dotyczący sposobu uwierzytelniania deklaracji przesyłanych do ZUS).

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w firmie ZAKBAJT ul. Słowackiego 5 w Wieliczce lub pod telefonami (12) 278-52-88 lub 501-420-805.

Naszą misją jest spełnianie potrzeb Klienta. Z myślą o Państwa wygodzie formalności zredukowaliśmy do niezbędnego minimum.

Dane kontaktowe firmy

tel./fax 012 278 52 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres

  • 32-020 Wieliczka
  • ul. Słowackiego 5

Czynne

  • pn - pt: 9 - 17
  • sb: 9 - 14